Pavel Šabart

Bachelor's thesis

Vyproštění a imobilizace zraněných osob pohledem IZS

Extrication and Immobilisation of Injured Casualties form the View of Integrated Rescue System
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématu vyprošťování osob ze závalu a evakuaci lanové dráhy za pomoci lanové techniky. Bakalářská práce je teoretická a zaměřuje se především na postup a technické zabezpečení při výše zmíněných života ohrožujících událostech. Dále se věnuje využití imobilizačních prostředků při daných událostech a popisuje největší možná rizika poranění a následnou péči z pozice zdravotnického …more
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to rescuing people from cave-in and evacuating the cableway using rope technology. The bachelor thesis is theoretical and it focuses on the procedure of rescue from the collapse, evacuation of the cableway and on the technical equipment necessary for this activity. It also deals with the use of immobilization means in given events and describes the greatest possible risks …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
  • Reader: knor

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická