Bc. Branislav Hreško

Diplomová práce

Liberalizácia nákladnej železničnej dopravy v Európskej Únií

Liberalisation of Rail Freight in the EU
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Liberalisation of the Rail Freight in the EU” is to compare progress, extent and success of the liberalisation process of the Rail Freight between selected EU member states. The first part is focused on describing reasons which led the European Union to gradual liberalisation of the railway sector. In the second part we are dealing with the liberalization process and …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Liberalizácia nákladnej železničnej dopravy v Európskej Únii“ je porovnať priebeh, rozsah a úspešnosť liberalizácie nákladnej železničnej dopravy medzi vybranými členskými štátmi EÚ. Prvá časť je zameraná na popis dôvodov, ktoré viedli EÚ k postupnej liberalizácií odvetvia železničnej dopravy. V druhej časti sa zaoberáme procesom liberalizácie a jej vývojom vo vybraných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Rederer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta