Jonáš Filgas

Bachelor's thesis

Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE ConnectivityVliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE ConnectivityVliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE ConnectivityVliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE Connectivity

Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE Connectivity“, jejichž cílem je zjištění rizik a postupů při vedení multikulturního týmu ve společnosti TE Connectivity – Automotive Division.Teoretická část práce má za cíl popsat a vysvětlit základní pojmy, které se týkají řízení lidských zdrojů, jednotlivých kultur, komunikací …more
Abstract:
Bachelor thesis titled „The Influence of Multicultural Environment and Globalization on the Management of a Multicultural Team in TE Connectivity“, aims at identifiying risks and practices of multicultural team management at TE Connectivity – Automotive Division.The theoretical part of the thesis describes and explains the basic concepts concerning the management of human resources, individual cultures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku