Patrik Tomášek

Bachelor's thesis

Virtualizace serverů a aplikací pomocí Docker

Server and application virtualization via Docker
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá virtualizací na úrovni operačního systému pomocí Docker. Cílem práce je seznámení čtenáře s tématem a vytvoření vlastního kontejneru se zvolenou aplikací. Dosažení stanovených cílů spočívá ve vyhledávání a prostudování dostupných relevantních materiálů a schopnosti tyto informace zpracovat a využít v rámci vytvoření kontejneru s aplikací. Práce v úvodu nejprve zmiňuje téma …viac
Abstract:
This bachelor thesis covers virtualization at level of operation system using a new solution called Docker. The aim is to introduce the topic and to describe how to create Docker container. The key to achieve those objectives lies in identifying and studying available relevant materials and processing the information gained from the study in order to create an application container. As an introduction …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedúci: Luboš Pavlíček
  • Oponent: Tomáš Bruckner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45901