Václav LECIÁN

Bakalářská práce

Ohybové chování laminátových struktur (spoilerů)

Bending Behavior of Laminated Structures (spoilers)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem použití skelné výztuže na mechanickou pevnost laminátu. Teoretická část bakalářské práce popisuje základní mechanické zkoušky materiálu. Dále popisuje, co je laminát, jeho vlastnosti a výrobu. V praktické části je popis výroby zkušebních těles a zkušebního stroje. Praktická měření byla provedena na zkušebních tělesech ze tří druhů skelné výztuže.
Abstract:
This thesis examines the influence of the use of glass reinforcement on the mechanical strength of the laminate. The theoretical part describes basic mechanical material testing. It also describeswhat is laminate, its properties and production. The practical part is a description of the production of test specimens and testingmachines. Practical measurements were performed on specimens of three types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012
Zveřejnit od: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LECIÁN, Václav. Ohybové chování laminátových struktur (spoilerů). Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe