Bc. Jan Kočíb

Diplomová práce

Mechanické vlastnosti kompozitů s recyklovanými uhlíkovými vlákny

Mechanical properties of composites with recycled carbon fibres
Anotace:
Tato diplomová práce byla vypracována v návaznosti na bakalářskou práci "Analýza vlivu mletí recyklovaných uhlíkových vláken na mechanické vlastnosti epoxidových kompozitů", zpracovanou autorem této diplomové práce. Práce prohlubuje poznatky o mechanických vlastnostech kompozitů z recyklovaných uhlíkových vláken. V této práce se nachází obecné seznámení se studovaným materiálem a dále prohloubení a …více
Abstract:
This diploma thesis was elaborated in connection with the bachelor thesis "Analysis of the impact of recycled carbon fibers grinding on the mechanical properties of epoxy composites" by author of this diploma thesis. The work deepens the information about the mechanical properties of recycled carbon fiber composites. In this work is a general introduction to the studied material, deepening and enriching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kočíb, Jan. Mechanické vlastnosti kompozitů s recyklovanými uhlíkovými vlákny. Liberec, 2020. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní