Bc. Ondřej Mrštný

Diplomová práce

Porovnání postupů v corporate social responsiblity reportingu

Corporate social responsibility disclosure practices: A comparative study
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Porovnání postupů v corporate social responsibility reportingu“ je porovnání postupů zveřejňování informací o společensky odpovědných činnostech společností z různých zemí. Specificky se práce zaměřuje na porovnání poboček jedné nadnárodní korporace. Cílem práce bylo stanoveno zjistit, zda existují významné rozdíly v reportování zvolených poboček společnosti. Na základě literární …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Comparison of procedures in corporate social responsibility reporting” is a comparison of procedures for publishing information about socially responsible activities of companies from different countries. Specifically, the thesis focuses on the comparison of branches of a multinational corporation. The aim of this thesis is to determine whether there are significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta