Hana AUGUSTOVÁ

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Rehabilitační centrum

Design of the building and preparation of project documentation - Rehabilitation Centre
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro stavební povolení pro objekt Rehabilitačního centra. Cílem této bakalářské práce byl návrh dispozičního, provozní a konstrukčního řešení rehabilitačního centra pro krátkodobé ubytování. Objekt je navržen pro užívání osob s omezenou schopností pohybu. Projekt je navržen na požadavky, které zaručují bezbariérové užívání …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on preparation of project documentation. The documentation is for a building permit. It is a building of a rehabilitation centre. The aim of this bachelor thesis is a proposal of layout of the rehabilitation centre for short-term accommodation. The object was designed for persons with reduced mobility and orientation. The building is suggested in three expansion units …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUGUSTOVÁ, Hana. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Rehabilitační centrum . Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd