Mgr. Tomáš Bogner

Bachelor's thesis

Pedagog a komunikace se studenty na Střední zdravotnické škole pro sluchově postižené v Praze – Radlicích

The teacher and communication with students at the Secondary school for the deaf and hard of hearing in Prague – Radlice
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá komunikací mezi pedagogem a sluchově postiženými studenty na Střední škole pro sluchově postižené – obor Zubní technik, Asistent zubního technika. Vymezuje problematiku sluchově postižených, jejich komunikaci, v níž převažuje mateřský jazyk neslyšících – český znakový jazyk. V práci se lze dozvědět o profilu této školy, o její historii a možných oborech, které lze studovat …more
Abstract:
This Bachelor’s Thesis deals with the communication between the educator and the hearing-impaired students who study to be dental technicians and assistants of dental technicians at the High School for the Hearing-Impaired. It defines the concept of the hearing-impaired and their communication, in which their mother tongue – the Czech sing language – mostly prevails. A profile of this school is also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2008
  • Supervisor: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta