Bc. Lucie Trčková

Diplomová práce

Akční výzkum: Výuka anglického jazyka u žáků s dyslexií na základní škole

Action Research: English Language Teaching to Children with Dyslexia at Primary School
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výukovou dyslektických žáků v běžné třídě na základní škole. Teoretická práce zpracovává vývoj dyslexie a jejího vnímání. Popisuje podstatu dyslexie, její projevy a spojitost s dalšími specifickými poruchami učení. Práce se dále zabývá samotnou výukou anglického jazyka u dyslektiků v běžné třídě, a také popisuje a zdůrazňuje důležitost brzké identifikace symptomů dyslexie …více
Abstract:
This diploma deals with teaching English language to dyslexic children at primary school. The theoretical part describes the dyslexia development and its perception. It focuses on the nature of dyslexia, its symptoms and connection with other specific learning difficulties. Moreover, it attempts to emphasize the importance of the early dyslexia identification. The thesis also draws the attention to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma