Ing. Pavel Budinský

Bachelor's thesis

Hospodaření zdravotnického zařízení v ČR (případová studie na úrovni zdravotnického zařízení ve Fakultní nemocnici v Motole)

Economy of Medical Facility in Czech Republic (University hospital Motol)
Abstract:
Růst výdajů na zdravotnictví v evropských zemích v posledních letech často převyšoval celkový růst ekonomiky. Většinou platí, že bohatší země dávají na zdravotnictví více prostředků. Zdravotnictví je z větší části financováno z veřejných zdrojů a soukromé výdaje jsou realizovány spíše formou přímých plateb občanů než ze soukromého pojištění. Česká republika patří mezi země s nejvyšším podílem veřejných …more
Abstract:
In recent years the rise of expenditures on health care in European countries has frequently exceeded the overall economic growth. Generally speaking, rich countries tend to spend considerably large sums of money on health care. By and large, health care is financed from public funds while private expenditures are carried out by means of direct payments from citizens rather than from private insurance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní