Ing. Pavel Budinský

Bachelor's thesis

Hospodaření zdravotnického zařízení v ČR (případová studie na úrovni zdravotnického zařízení ve Fakultní nemocnici v Motole)

Economy of Medical Facility in Czech Republic (University hospital Motol)
Anotácia:
Růst výdajů na zdravotnictví v evropských zemích v posledních letech často převyšoval celkový růst ekonomiky. Většinou platí, že bohatší země dávají na zdravotnictví více prostředků. Zdravotnictví je z větší části financováno z veřejných zdrojů a soukromé výdaje jsou realizovány spíše formou přímých plateb občanů než ze soukromého pojištění. Česká republika patří mezi země s nejvyšším podílem veřejných …viac
Abstract:
In recent years the rise of expenditures on health care in European countries has frequently exceeded the overall economic growth. Generally speaking, rich countries tend to spend considerably large sums of money on health care. By and large, health care is financed from public funds while private expenditures are carried out by means of direct payments from citizens rather than from private insurance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní