Bc. Tereza Menšíková

Diplomová práce

Magical Negro in Marvel Cinematic Universe

Magical Negro in Marvel Cinematic Universe
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá tzv. Marvel Cinematic Universe azpůsob, jakým filmoví tvůrci pracují se stereotypem 'Magical Negro'. V první části se zaměřuje na samotný stereotyp a jeho charakteristické rysy. V druhé části potom zkoumá hrdiny a zkoumá, jakým způsobem 'Marvel Cinematic Universe' tento stereotyp využívá u jednotlivých postav.
Abstract:
This thesis focuses on the Marvel Cinematic Universe and the way it uses the Magical Negro Stereotype. In the first part, in discusses the Magical Negro stereotype and its characteristics. In the second part in focuses on the way how the Marvel Cinematic Universe incorporates the stereotype in its characters.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy