Bc. Matyáš Kolmistr

Diplomová práce

Pozice společnosti Gazprom na liberalizovaných plynárenských trzích EU - studie České republiky a Maďarska

Gazprom position at liberalized gas markets in the EU - study of the Czech Republic and Hungary
Anotace:
Diplomová práce zkoumá pozici Gazpromu na plynárenských trzích České republiky a Maďarska. Cílem práce je ověření teze, která říká, že liberalizace plynárenských trhů pozici Gazpromu omezuje. Problematika je zkoumána na případu dvou dodavatelských států se srovnatelně velký trhem, které mají k liberalizaci plynárenství odlišný přístup. Práce je teoreticky ukotvena pomocí moderního a tradičního přístupu …více
Abstract:
The master’s thesis focuses on position of Gazprom on Czech and Hungarian energy market. Main aim of the work is to verify statement, saying that liberalization of European gas markets restricts the position of Gazprom. The issue if examined on example of two import-dependent markets of comparable size, which have different approach to problem of liberalization. Theoretically is the work embedded in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Práce na příbuzné téma