Bc. Petr Hanslian

Bakalářská práce

Algorytmus při RTG vyšetření u polytraumatizovaného pacienta a úloha radiologického asistenta u jednotlivých modalit.

Algorytmus in x-ray for polytraumatization patient and radiological Assistant job for each modalities.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá radiologickými diagnostickými metodami užívanými při příjmu polytraumatizovaného pacienta a rolí radiologického asistenta v diagnostickém týmu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou stručně rozebrány jednotlivé radiodiagnostické modality, praktická část je zaměřena na statistické srovnání radiační zátěže a diagnostické výtěžnosti …více
Abstract:
Bachelor´s work is occupying with radiological diagnostic methods used at reception of polytraumatised patient and the role of radiology assistant in diagnostic team. In theoretical part are briefly analysed individual modalities, practical part is focused on statistical comparation of radiation load and diagnostic profit at skiagraphic and CT examination of head and cevical spine. Also is stated statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Bc. Vladimír Vitovič
  • Oponent: MUDr. Lucie Křikavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

Práce na příbuzné téma