Andrea Klimentová

Bakalářská práce

Chování spotřebitele na trhu specifického sortimentu v ČR

Consumer behavior in the market of the specific products in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá chováním spotřebitelů na českém trhu sportovních potřeb, konkrétně v segmentu vybavení pro lezení na umělých stěnách. Hlavním cílem této práce je zjistit preference spotřebitelů na tomto trhu a také definovat cílovou skupinu spotřebitelů pro prodejce tohoto vybavení. Práce je rozdělena na dvě části. První kapitola se zabývá problematikou chování spotřebitele, včetně tématu marketingového …více
Abstract:
This thesis deals with the consumer behavior in the Czech market with sports equipment, specifically with climbing equipment used on artificial climbing walls. The main aim of this thesis is to find out the preferences of consumers in this market and to identify the target group of consumers for the sellers of this equipment. The thesis is divided into two parts. The first chapter describes the topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49473

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod