Ing. Veronika Uhlíková

Master's thesis

Potenciál a meze analýzy dopadů regulace (RIA)

Potential and limitations of regulatory impact analysis
Abstract:
Cílem diplomové práce s názvem „Potenciál a meze analýzy dopadů regulace (RIA)“ je analýza potenciálu a mezí analýzy dopadů regulace (RIA). Teoretická část představuje aktuální trendy regulatorní reformy a metodu RIA, která je v současnosti nejpouţívanějším nástrojem regulatorních reforem. Následně jsou představeny zahraniční zkušenosti s metodou RIA v USA, UK, Nizozemsku a Maďarsku. Poslední část …more
Abstract:
The aim of the thesis „Potential and limitations of regulatory impact analysis (RIA)“ is to analyse the potential and limits of impacts of regulations. Theoretical part presents current trends in regulatory reform and RIA methods which are nowadays the most widely used tool for regulatory reform. Subsequently the foreign experience with RIA method in the US, UK, Netherlands and Hungary is introduced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta