Vladislav Jakubů

Bakalářská práce

Gravitační model zahraničního obchodu České republiky pro vybrané odvětví

Gravity model of foreign trade of Czech republic for specific sector.
Anotace:
Cílem práce byla aplikace gravitačního modelu zahraničního obchodu na vybrané odvětví a identifikace významných faktorů působících na obchodní toky. K tomuto účelu byla shromážděna data z Českého statistického úřadu o exportu a importu 36 zemí mezi léty 2000 - 2014, kdy je brána v úvahu roční perioda. Z odhadu modelu náhodných efektů vyplynulo, že u exportu jsou statisticky významnými proměnnými členství …více
Abstract:
The aim of this thesis was application of the gravity model of foreign trade in selected sectors and identification of important factors affecting trade flows. For this purpose, was gathered data from the Czech statistical office for export and import of 36 countries between the years 2000 - 2014, when was worked an annual period. An estimate of random effect model showed, that for export are statistically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
 • Oponent: Lea Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xbtv6x xbtv6x/3
23. 5. 2016
Složky
Soubory
Halíčková, K.
24. 5. 2016
Halíčková, K.
24. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.