Lukáš Sejk

Diplomová práce

VÍCEROZMĚRNÉ STATISTICKÉ METODY APLIKOVANÉ NA INDEX EKONOMICKÉ SVOBODY

Multidimensional statistical methods applied to the Index of Economic Freedom
Anotace:
Cílem této diplomové práce je statisticky analyzovat Index ekonomické svobody. V úvodní kapitole představíme fenomén ekonomické svobody a instituty zabývající se její kvantifikací. Jsou to Fraser institut a Heritage foundation. Ukážeme strukturu Indexu ekonomické svobody.V další části se zaměříme na historický vývoj indexu od obou institutů.V hlavní části práce budeme aplikovat metody vícerozměrné …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to statistically analyze the Index of Economic Freedom. In the introductory part we will introduce the phenomenon of economic freedom and the institutes dealing with its quantification. They are Fraser Institute and Heritage Foundation. We will show the structure of the Index of Economic Freedom.In the next part we will focus on the historical development of the index …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2018
  • Vedoucí: Michal Vrabec
  • Oponent: Iva Pecáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74635