Kristina Jančaříková

Master's thesis

Product placement na blogu a míra jeho uvědomění spotřebitelem

Product placement on the blog and the rate of its awareness by consumer
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na product placement a jeho využití na blogu, respektive ve videoblogu. Hlavním cílem práce je zjistit, do jaké míry si respondenti uvědomují product placement umístěný na blogu jako reklamní sdělení. Praktická část sestává z výběru 6 videí, na jejichž základě pak bude probíhat rozhovor o zpracování videa, důvěryhodnosti přednesu influencera a o míře rozpoznání product …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on product placement and its use on the blog or video blog. The main goal of the thesis is to find out to which level the respondents are aware of the product placement on the blog as an advertising message. The practical part consists of a selection of 6 videos of which there will be an interview about video processing, credibility of influencer speech and the degree of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Reader: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní