Theses 

Product placement ve vybraných pořadech českých televizí – Ing. Tereza Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Tereza Nováková

Diplomová práce

Product placement ve vybraných pořadech českých televizí

Product Placement in Selected Programs of Czech TV Stations

Anotace: Diplomová práce se zabývá product placementem ve vybraných pořadech České televize, a to v ranním vysílání, seriálu a publicistickém pořadu. Cílem práce je realizovat analýzu vybraných pořadů České televize z hlediska výskytu marketingových obsahů, s ohledem na to, zda se jedná o zveřejňování produktů, podnikových názvů, značek (log), deklarovaných podle zákona jako tzv. product placement. V opačném případě pak určit, kdy se jedná o tzv. skrytou reklamu, eventuálně PR. Teoretická část práce se zabývá product placementem z obecného hlediska, dále pak popisuje právní úpravu product placementu a na závěr přináší kazuistiky užití product placementu v různých typech médií a relevantní soudní kazuistiky. V praktické části práce je provedena obsahová analýza pořadů Dobré ráno, Trpaslík a Reportéři ČT a následně vyhodnoceno, zda se v pořadech product placement vyskytoval a zda byl v takovém případě jako product placement řádně označen.

Abstract: The Diploma Thesis looks into Product Placement in selected programs of the Czech Television, specificaly into morning broadcast, TV series and publicistic program. The aim of the Thesis is to analyze selected programs of the Czech Television in temrs of the presence of marketing content, with regard to whether it is the publication of products, business names, logos, declared by law as the Product Placement. Otherwise, determine when it is so-called hidden advertising, or PR. The theoretical part looks into the Product Placement from a general point of view, describes the Product Placement legal regulation and finally brings the case studies of the Product Placement in different types of media and relevant judicial cases. In the practical part of the Thesis, the content analysis of the programs Dobré ráno, Trpaslík, and Reportéři ČT was carried out and then it was evaluated whether the Product Placement was present in the programs and whether it was properly marked as Product Placement.

Klíčová slova: Product placement, umístění produktu, marketingová komunikace, Česká televize, televizní pořady, legislativa. Product placement, marketing communication, Czech Television, TV shows, legislation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 20:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz