Ing. Tereza Nováková

Diplomová práce

Product placement ve vybraných pořadech českých televizí

Product Placement in Selected Programs of Czech TV Stations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá product placementem ve vybraných pořadech České televize, a to v ranním vysílání, seriálu a publicistickém pořadu. Cílem práce je realizovat analýzu vybraných pořadů České televize z hlediska výskytu marketingových obsahů, s ohledem na to, zda se jedná o zveřejňování produktů, podnikových názvů, značek (log), deklarovaných podle zákona jako tzv. product placement. V opačném …více
Abstract:
The Diploma Thesis looks into Product Placement in selected programs of the Czech Television, specificaly into morning broadcast, TV series and publicistic program. The aim of the Thesis is to analyze selected programs of the Czech Television in temrs of the presence of marketing content, with regard to whether it is the publication of products, business names, logos, declared by law as the Product …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní