Bc. Lenka Dzurňáková

Bachelor's thesis

Štatistická analýza dlžníkov poistného v zdravotných poisťovniach

Statistical Analysis of Insurance Debtors in Health Insurance Companies
Abstract:
This bachelor thesis deals with the general principles of public health insurance, with the obligations of payers to insurance companies, with the obligations of insurance companies, which are enshrined in the law on health insurance and with the appropriate statistical methods for the analysis of data. Aim of the work is characterized by statistical means the files of debtors in health insurance companies …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá všeobecnými princípmi verejného zdravotného poistenia, povinnosťami platiteľov voči poisťovniam, povinnosťami poisťovní, ktoré sú zakotvené v zákone o zdravotnom poistení a štatistickými metódami vhodnými na analýzu údajov. Cieľom práce je štatistickými prostriedkami charakterizovať súbory dlžníkov v zdravotných poisťovniach a porovnať poisťovne, nájsť korelácie s vybranými …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. Iveta Molnárová, PhD.
  • Reader: Ing. Mária Kanderová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK