Lea Štulpová, DiS.

Bakalářská práce

Rozvoj obce Kořenec jako centra přírodního parku Řehořkovo Kořenecko

Development of Kořenec village as a center of the natural park Řehořkovo Kořenecko
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem obce Kořenec, která leží v centru přírodního parku Řehořkovo Kořenecko. Cílem práce je popsat rozvoj obce Kořenec od 19. století do současnosti. Současný stav obce je posouzen z hlediska tří hlavních pilířů udržitelného rozvoje – sociálního, ekonomického a environmentálního. Změny, ke kterým v obci v daném časovém úseku došlo, jsou vyhodnoceny porovnáním historické …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the development of Kořenec village, which lies in the center of the natural park Řehořkovo Kořenecko. The aim of the thesis is to describe the development of Kořenec village from the 19th century to the present. The current state of the municipality is assessed in terms of the three main pillars of sustainable development - social, economic and environmental. The changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu