Theses 

Komparace intervenčních technik a přístrojových pomůcek u klientů s afázií a dysfagií v České republice a na Slovensku – Veronika Lehká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika Lehká

Diplomová práce

Komparace intervenčních technik a přístrojových pomůcek u klientů s afázií a dysfagií v České republice a na Slovensku

A comparison of intervention procedures and device instruments for an adult with aphasia and dysphagia in the Czech republic and Slovakia

Anotace: Publikace se zabývá komparací intervenčních technik a přístrojových pomůcek u klientů s afázií a dysfagií v České republice a Slovenské republice. Teoretická část je zaměřena na stručnou charakteristiku dvou skupin narušené komunikační schopnosti, afázie a dysfagie. Dále jsou popsány jednotlivé intervenční techniky a přístrojové pomůcky. V praktické části je mapována situace intervence v České republice a ve Slovenské republice. Cílem bylo porovnat země navzájem. Pouze jednoho cíle bylo ve výzkumném šetření dosaženo

Abstract: This dissertation deals with comparison of intervention procedures and device instruments for an adult with aphasia and dysphagia in the Czech republic and Slovakia.The theoretical part focuses on brief characteristics of two groups disturbed ability in communications, aphasia and dysphagia. Below are described several intervention procedures and device instruments. In practical part. Situation of intervention in Czech and Slovak Republic is surveyed in the practical part. The aim was compare country with each other. Only one aim have been reached

Klíčová slova: afázie, dysfagie, intervenční techniky, přístrojové pomůcky, intervence, narušená komunikační schopnost, klasifikace afázie, etiologie, symptomatologie

Keywords: Aphasia, dysphagia, intervention procedures, device instruments, intervention, disturbed ability in communications, classificasion of aphasia, etiology, symptomatology

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Gabriela Smečková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2010 dostupné: světu

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz