Petra CHYTRÁ

Diplomová práce

Zobrazování českých literárních velikánů v inscenacích Divadla Járy Cimrmana

Display of Czech literary greats in the Jára Cimrman Theatre productions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ztvárněním českých literátů přelomu 19. a 20. století v inscenacích Divadla Járy Cimrmana. Velkých postav české historie využívají autoři jako zdroj komična. V informativní části se práce věnuje Divadlu Járy Cimrmana, jeho charakteristice, autorům divadelních her i způsobu mystifikace. Analytická část zachycuje způsob zobrazení literárních postav v jednotlivých inscenacích …více
Abstract:
This thesis deals with the representation of Czech writers from the turn of 20th century theater productions Jara Cimrman. The authors use as a source of comedy the great figures of Czech history. The informative part deals with the Jara Cimrman Theatre, its characteristics, the authors of plays and the way of mystification. The analytical part describes how to display literary figures in various productions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Koten, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHYTRÁ, Petra. Zobrazování českých literárních velikánů v inscenacích Divadla Járy Cimrmana. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující