Bc. Martin ŠIŠKA

Diplomová práce

Etnoregionální politické strany ve středovýchodní Evropě - komparace

Ethnoregional political parties in Central-Eastern Europe - a comparison
Anotace:
Práce se zabývá komparací čtyř etnorregionálních stran ve středovýchodní Evropě, kterou chápeme v širším slova smyslu. Konkrétně se jedná o předměty o Most-Hid/SMK, UDMR, VAPL a IDS, které jsme analyzovali z hlediska relevance a program dokumenty, taktéž jsme zkoumali socio-ekonomické aspekty. Mnoho autorů považuje nadměrnou ekonomické výkonnosti či naopak ekonomickou zaostalost za klíčový prvek etnoteritoriální …více
Abstract:
The thesis deals with the comparison of four ethno regional parties in Central-Eastern Europe, which we understand in a broader sense. Specifically, the subjects of comparsion are Most-Hid/SMK, UDMR, VAPL and IDS, which we analyzed in terms of relevance and programm documents, we also examined the socio-economic aspects. Many authors consider excessive economic performance or vice versa economic underdevelopment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIŠKA, Martin. Etnoregionální politické strany ve středovýchodní Evropě - komparace. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie