Mgr. Kateřina Nieslaniková

Diplomová práce

Nemocenské jako dávka nemocenského pojištění

Sickness Benefit in Sickness Insurance
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na oblast nemocenského pojištění. Souvisí to s novým platným zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištěním účinným od 1. ledna 2009. Tento právní předpis se stal základním pramenem této diplomové práce. Práce je pomyslně rozdělena na 2 části. V první části jsem se zabývala úpravou nemocenského pojištění v českém právu. V úvodu jsem se krátce zmínila o historickém …více
Abstract:
In my thesis I focused on the area of sickness insurance. It bears on the new Act Nr. 187/2006, On Sickness Insurance effective from January 1st 2009. This juridical document became the basic source of this work. The thesis is divided into 2 parts. In the first part I concentrated on the regulations of the sickness insurance in the Czech law. In the beginning I briefly mentioned the historical development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 4. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Jana Zachovalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta