Theses 

Software jako strategie hudební kompozice – Bc. Miroslav Vrba

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Miroslav Vrba

Master's thesis

Software jako strategie hudební kompozice

Software as a strategy of a musical composition

Abstract: Magisterská diplomová práce se věnuje aktuálnímu hybateli změny v prostředí nových médií – softwaru. Nahlíží na software jako na možnou strategii při výběru prostředku pro tvorbu hudby. Práce se zabývá jak omezeními, tak rozšířeními, se kterými se při tvorbě hudby pomocí softwaru můžeme setkat. V první části se práce věnuje konkrétním modulům, ze kterých jsou dané programy složeny, a zkoumá práci s nimi. V další části práce sleduje použití daných modulů ve vztahu ke konkrétním programům, které jsou poté vzájemně srovnány a rozděleny dle jejich využití. V druhé části naleznete výčet restrikcí a rozšíření, které s výběrem určitého softwaru souvisí. Cílem práce je formulovat výhody a nevýhody dané strategie a definovat možnosti softwaru jako prostředku pro tvorbu hudby metodou analýzy různých uživatelských programů, jejich modulů a studiem dané literatury.

Abstract: Master´s thesis pursues the contemporary phenomenon – software. Inspects software as a possible strategy in the process of choosing the instrument for musical composition. The thesis deals with extensions and restrictions that are related to the process of composing music with software. In the first part it focuses on the concrete modules that is software consisted of. The thesis tries to level them and divide by usage. In the second part there are extensions and restrictions ment. The goal of the thesis is to formulate advantages and disadvantages of this strategy and to define possibilities of software as an instrument for music composition by analyzing user´s software, it´s modules and by studying available literature.

Keywords: software, hudební software, hudební kompozice, Digital Audio Workstation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 18/4/2019 20:50, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz