Bc. Jiří Hruban

Diplomová práce

Snižování administrativní zátěže v živnostenském podnikání

Reducing administrative burdens in the Trades business
Anotace:
Diplomová práce rozvíjí téma týkající se podnikání dle živnostenského zákona zpracované v bakalářské práci. Zaměřuje se na aktuální trend spočívající ve snižování administrativní zátěže podnikatelů v živnostenském podnikání. Na historickém vývoji znění živnostenského zákona jsou ukázány základní pojmy, které míru zátěže podnikatelů ovlivňují. Blíže se věnuje především novelám živnostenského zákona …více
Abstract:
This thesis develops the theme relating to the business under the Trade Act prepared in undergraduate work. It focuses on the current trend consists in reducing the administrative burden on businesses in the trades. The historical development of the Trade Act as the basic concepts are shown to affect the degree of burden on businesses. For details, focuses primarily on amendments to the Small Business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: JUDr. Dana Římanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní