Theses 

Volný čas a způsob jeho trávení u dětí ve věku puberty a adolescence – Mgr. Věra JURKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Věra JURKOVÁ

Diplomová práce

Volný čas a způsob jeho trávení u dětí ve věku puberty a adolescence

Leisure time and the way of spending it at the age of puberty and adolescence

Anotace: Diplomová práce pojednává o volném čase a způsobu jeho trávení u dětí ve věku puberty a adolescence. Cílem práce je podat ucelený přehled o nízkoprahových službách, které poskytují dětem alternativu způsobu trávení volného času. Teoretická část vymezuje pojmy volný čas a pedagogika volného času a charakterizuje vývojové zvláštnosti dětí v období dospívání v návaznosti na význam způsobu trávení jejich volného času. Práce se dále zabývá principy a způsoby činnosti v nízkoprahových klubech a popisuje konkrétní nízkoprahový klub v Opavě, kde byl proveden výzkum pro praktickou část práce. V praktické části je cílem ohodnotit nízkoprahové kluby a zjistit, jak jsou hodnoceni zaměstnanci této služby pomocí samotných uživatelů. Pro výzkum byla použita metoda dotazníku. Získaná data jsou kategorizována a popsána. Dále mohou posloužit jako zpětná vazba pro zaměstnance klubu, k tomu, aby zlepšili poskytované služby či je přizpůsobili více požadavkům klientů, neboť jejich poptávka určuje charakter tohoto zařízení.

Abstract: The thesis deals with free time activities of children, teenagers and adolescents. Target of this thesis is to show complete range of low-treshold services which bring to children alternative wals to spend their free time. Theoretical part defines terms free time and pedagogy of free time and specifies evolution oddities of children during pubescence in relation to sence of way of its spending. Further the thesis deals with principles and kinds of activities in low-treshold clubs and describes concrete club located in Opava where was made research for practical part of this thesis. Target of practical part of this thesis is to evaluate low-treshold clubs and find out how clients evaluate employees. For the exploration was used questionary method. Retrieved information is categorized and described. Later on it can be used like a feedback for employees to improve or modify services and activities according to clients' wishes because their request defines character of the facility.

Klíčová slova: Volný čas, děti a mládež, adolescence, výchova, nízkoprahový klub

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010
  • Zveřejnit od: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Bedřich Zapletal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.12.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 12. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=22857 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JURKOVÁ, Věra. Volný čas a způsob jeho trávení u dětí ve věku puberty a adolescence. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:34, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz