Elena Buravtceva

Bakalářská práce

Marketingová strategie firmy v oblasti služeb

Marketing strategy of the company service segment
Anotace:
Cílem této práce je provést marketingovou analýzu vybraného čtyřhvězdičkového hotelu „Hotel Royal Prague“ a navrhnout vhodnou marketingovou strategii ke zlepšení stávající situace daného podniku na trhu.Použité metody v práci jsou: metoda pozorování, metoda strukturovaného rozhovoru, popisná metoda, metoda analyzování sekundárních dat, komparace, analýza.
Abstract:
The aim of this Bachelor’s Dissertation is to conduct marketing analysis of a selected four-star hotel – ‚Hotel Royal Prague‘and recommend a suitable marketing strategy aimed at the improvement of the current position of the hotel on the market.The methods used in the paper are: observations, structured interview, description, secondary data analysis, comparison, analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/forlr/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eliška Smotlachová
  • Oponent: Ing. Karolína Macháčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze