Bc. Hana Veleková, DiS.

Diplomová práce

Marketingová situační analýza podniku s využitím analýz marketingových prostředí

Marketing situational analysis of the company using the analysis of marketing environment
Anotace:
Cílem této diplomové práce je podrobné vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí vybrané firmy First Choice Consulting s.r.o., která se specializuje na marketingovou komunikaci, strategii a strategický management a quality business management. Diplomová práce zahrnuje část teoretickou, která podrobně popisuje význam situační analýzy a použité metodické přístupy. Dále obsahuje část aplikační a hodnotící …více
Abstract:
Goal of this Master´s thesis is a detailed evaluation of extarnal and internal environment in selected company First Choice Consulting s.r.o., which is specialized in marketing communication, strategy and strategic management and quality business management. Master´s thesis includes theoretical part which describes of the signifikance of situational analysis and methodological approaches used in detail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní