Bc. Lenka Dvořáková

Diplomová práce

Řízení cash flow korporace Danex service s.r.o. působící ve stavebnictví

Cash flow management at Danex service Ltd. operating in civil engineering
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řízení cash flow podnikající právnické osoby, která se dlouhodobě potýká s kolísavou a často neoptimální úrovní cash flow. Ačkoli by na počátku přirozeného vzniku cash flow mělo stát dosahování zisku, často samotná existence zisku nezajišťuje inkaso fyzických peněz. Domnívám se, že tato práce má vzniknout jako nástroj k nalezení způsobu efektivního řízení cash flow stavební …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the management of the cash flow of a business company (legal entity). The company has been solving the problems with fluctuating and often non-optimal level of cash flow for a long time. Although profit-making should be at the onset of cash flow, the existence of profit often doesn´t ensure the money collection. I believe this work is to be made as a instrument to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní