Jan Čejka

Bakalářská práce

Poptávka po benefitních poukázkách společnosti Up Česká republika s.r.o.

Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o benefitních poukázkách se zaměřením na jídelní kupóny neboli stravenky. Popis stravenek a fungování trhu s nimi je popsáno v teoretické části práce, včetně popisu jednotlivých nástrojů marketingu, které jsou posléze využity v části praktické. Pro praktickou část jsem použil metodu dotazníkového průzkum a dále rozhovorů se zaměstnanci společnosti Up Česká republika …více
Abstract:
This bachelor thesis is about benefit coupons, with further focus on meal vouchers. Description of meal vouchers and their market is described in theoretical part of this work, including description of marketing tools, which are later used in the practical part. I used questionnaire research method and I also interviewed some employees of Up Česká republika s.r.o. Target of this thesis is suggesting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/xfafnp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty