Bc. Eliška Griffiths

Diplomová práce

Marketingový plán startup projektu v online podnikání

Marketings Plan of Startup Project in Online Business
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu konkrétního startupového projektu a jejím cílem je stanovení efektivního marketingového plánu s důrazem na využití prostředků internetového marketingu. První část práce se zaměřuje na podstatu internetového marketingu a charakteristiku jeho nástrojů. Dále definuje pojem startup a podává metodologický základ pro tvorbu marketingového plánu. Druhá část analyzuje …více
Abstract:
This master´s thesis is focused on analysis of a specific startup project. The goal of this thesis is to create an efficient marketing plan with focus on all available tools from the internet. The first part of the thesis captures the essentials of internet marketing and its tools. It continues defining startup and giving theoretical basis for marketing plan creation. The second part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace