Jan Čejka

Bachelor's thesis

Poptávka po benefitních poukázkách společnosti Up Česká republika s.r.o.

Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o benefitních poukázkách se zaměřením na jídelní kupóny neboli stravenky. Popis stravenek a fungování trhu s nimi je popsáno v teoretické části práce, včetně popisu jednotlivých nástrojů marketingu, které jsou posléze využity v části praktické. Pro praktickou část jsem použil metodu dotazníkového průzkum a dále rozhovorů se zaměstnanci společnosti Up Česká republika …more
Abstract:
This bachelor thesis is about benefit coupons, with further focus on meal vouchers. Description of meal vouchers and their market is described in theoretical part of this work, including description of marketing tools, which are later used in the practical part. I used questionnaire research method and I also interviewed some employees of Up Česká republika s.r.o. Target of this thesis is suggesting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty