Marta KÖHLEROVÁ

Bachelor's thesis

Fyzioterapie u pacienta s poraněním míchy se sledováním vývoje stability sedu systémem Pressure mapping

Physiotherapy of a Pacient with a Spinal Cord Injury - Monitoring the Development of Stability in a Seated Position by Pressure Mapping System
Abstract:
Úvod: Vybrat vhodné téma k bakalářské práci, název práce je Fyzioterapie u pacienta s poraněním míchy se sledováním vývoje stability sedu systémem Pressure Mapping. Cíl: Cílem práce bylo seznámit s problematikou míšního poranění, rehabilitačními postupy a komplexností léčby ve spolupráci s multidisciplinárním týmem v rámci tzv. spinálního programu. Metodika: Práce je výzkumného charakteru typu případové …more
Abstract:
Introduction: Choosing of a suitable topic for the bachelor thesis, the title of the thesis is Physiotherapy of a Patient with a Spinal Cord Injury - Monitoring the Development of Stability in a Seated Position by Pressure Mapping System. Objective: The objective of the thesis was acquainting with spinal cord injury problems, physiotherapy methods and a complexity of the treatment in cooperation with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KÖHLEROVÁ, Marta. Fyzioterapie u pacienta s poraněním míchy se sledováním vývoje stability sedu systémem Pressure mapping. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií