Mgr. Adam Smrčka

Diplomová práce

Hospodaření a nakládání s majetkem obcí se zaměřením na nemovitosti

Managing and Disposing of Municipal Property with a View to Immovable Assets
Anotace:
Tato práce se zabývá hospodařením a nakládáním s majetkem obcí se zaměřením na nemovitosti. První část práce obsahuje charakteristiku obcí jako vlastníka a ukazuje možnosti výkonu hospodaření. První část obsahuje také vymezení nemovitostí a popis odlišných znaků bytů a nebytových prostor. Druhá část analyzuje dílčí povinnosti a závazky stanovené v obecním zřízení vztahující se k hospodaření. Třetí …více
Abstract:
This thesis deals with the managing and disposing of municipal property with a view to immovable assets. First part of this thesis contains characterization of municipal corporation as a proprietor and indicates ways it can administer management. First part also contains qualification of immovable assets description of strange characteristics of flats and non-residentials. Second part analyses partial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta