Bc. Anabela Maďarová

Diplomová práce

Analýza platobnej bilancie Českej republiky a vybranej rozvinutej ekonomiky

Balance of Payments Analysis of the Czech Republic and a Developed Country
Abstract:
Subject of this thesis is the analysis of the balance of payments of the Czech Republic and selected developed economy, specifically the balance of payments of the Netherlands in the period 2005- 2015. The first and second part of the thesis is devoted to theoretical view on the balance of payments generally, structures, methodology of compiling and balances of the payment balance. The third part of …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je analýza platobnej bilancie Českej republiky a vybranej rozvinutej ekonomiky, konkrétne platobnej bilancie Holandska v období rokov 2005- 2015. Prvá a druhá časť práce sú venované teoretickému pohľadu na platobnú bilanciu všeobecne, jej štruktúru, metodiku zostavovania a saldá platobnej bilancie. Tretia praktická časť práce je venovaná podrobnej analýze a porovnaniu platobných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislav Heczko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS