Bc. Ladislav Zibura

Bakalářská práce

Moderní poutníci – série publicistických rozhovorů o poutnictví ve 21. století

Modern Pilgrims – Series of Interviews About Pilgrimage in the 21st Century
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na fenomén pěších poutí ve 21. století. Cílem práce je vytvořit sérii publicistických rozhovorů na zvolené téma, které by mohly být publikované v magazínu Reportér. Teoretická část práce poskytuje vhled do problematiky poutnictví, na základě studia odborné literatury stanovuje základní obecná pravidla tvorby rozhovoru a za pomoci polostrukturovaných rozhovorů s redaktory …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on a phenomenon of pilgrimage in 21st century. The purpose of the work is to create a series of publicistic interviews on a chosen topic that might be published in Reportér magazin. The theoretical part of thesis provides an inside look to pilgrimage problematic. It also sets basic and general rules of the interviewing, based on reference books, and it sets specifics of chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií