Markéta KUČEROVÁ

Bachelor's thesis

Využití alternativní komunikace u osob se sluchovým postižením

The Utilization of Alternative Communication at People with a Hearing Defect
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku komunikace sluchově postižených osob s jejich intaktním okolím. Teoretická část je zaměřena na terminologii. Věnuje se sluchovému postižení, jeho klasifikaci a diagnostice. Dále se věnuje komunikaci alternativní a augmentativní. Jsou zde popsány jednotlivé komunikační systémy a také zásady komunikace se sluchově postiženými osobami. Praktická část se zaměřuje …viac
Abstract:
The thesis is focused on the matter of communication of hearing-impaired with their intact area. The theoretical part is focused on with the terminology, with the hearing impairment, its classification and diagnostic. In this part I focus on alternative and augmentative communication. It describes the various communication systems and principles of communication with hearing impaired people. The other …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Stanislava Hachová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Markéta. Využití alternativní komunikace u osob se sluchovým postižením. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta