Mgr. Bc. Eva Libánská

Bakalářská práce

Rozvoj komunikace u dětí s poruchami autistického spektra pomocí alternativní a augmentativní komunikace

The development of communication in children with autism spectrum disorders using alternative and augmentative communication
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje komunikace u dětí s poruchami autistického spektra se zaměřením na systémy alternativní a augmentativní komunikace. Teoretická část vymezuje poruchy autistického spektra a charakterizuje komunikaci se zřetelem na oblast komunikace osob s poruchami autistického spektra a na alternativní a augmentativní komunikační systémy. V empirické části je popsáno …více
Abstract:
Bachelor’s thesis deals with the issues of communication development of children with autism spectrum disorders using augmentative and alternative communication. The theoretical part defines autism spectrum disorders and the communication, which is focused on communication of individuals with autism spectrum disorders and alternative and augmentative communication systems. The empirical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta