Bc. et Bc. Jaroslav Urbánek

Diplomová práce

Analýza citlivosti a nejistot v environmentálních distribučních modelech polutantů s využitím moderních IT

Analysis of sensitivity and uncertainty in environmental distribution models using modern IT
Anotace:
Práce se zabývá boxovými modely, matematickým popisem dějů uvnitř modelů, teorií řešení obyčejných diferenciálních rovnic, možnostmi jejich řešení v různých softwarech a uvádí výsledky testování modelu pro tři různé látky ve třech programovacích jazycích pomocí dostupných metod. Důraz je přitom kladen na stabilitu numerických metod, specifikaci jejich parametrů a rychlost výpočtů.
Abstract:
The thesis is related to box models, to the mathematical description of the processes inside them, the theory of solving ordinary differential equations, solving opportunities in various software and shows the results of model testing for three different chemical compounds. The emphases is on the stability of the numerical methods, specifying their parametres and on the computing efficiency.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky