Bc. Jan Zaoral

Master's thesis

Univerzální kontaktní adaptér pro detektor padělků součástek

A Universal Contact Adapter for a Counterfeit Components Detector
Abstract:
Cílem této práce je seznámení se s používanými typy pouzder elektronických součástek (integrovaných obvodů) a s dostupnými testovacími (programovacími) adaptéry. Poté na-vrhnout koncepci univerzálního flexibilního kontaktního adaptéru kompatibilního s detek-torem padělků SENTRY a na základě zpracovaného návrhu zrealizovat funkční vzorek a podrobit jej experimentálnímu testování pro ověření jeho funkčnosti …more
Abstract:
This thesis was aimed at electronic component package variability study, preferably at inte-grated circuit standard package range. That comprehensive information served for a versa-tile and flexible contact adapter design with the contact interface compatible with the SENTRY Counterfeit IC Detector contact field. That design was to be implemented as a concept example for analytical abilities demonstration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015
Accessible from:: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Neumann, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zaoral, Jan. Univerzální kontaktní adaptér pro detektor padělků součástek. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe