Lenka Vráblíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Spokojenost s bydlením a poskytovanými sociálními službami v domě s pečovatelskou službou DPS Uherský Brod

Anotace:
Absolventská práce se zabývá spokojeností s bydlením a s poskytováním pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou Uherský Brod. Práce se zaměřuje na návrh výzkumu, který by měl pomocí kvantitativního dotazníkového šetření zjistil, jak jsou klienti spokojeni s bydlením a poskytovanou pečovatelskou službou v Domě s pečovatelskou službou Uherský Brod. Práce je rozdělena do dvou částí. V první je …více
Abstract:
The graduation thesis deals with the satisfaction of clients with accommodation and with provision of nursing care in Nursing home Uherský Brod. It focuses on preparation of research proposal which should find out the satisfaction of clients with accommodation and provision of nursing care in Nursing home Uherský Brod by a quantitative questionnaire based survey. Thesis is divided into two parts. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Petřeková
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc