Ing. Darina Podlenová

Bakalářská práce

Reklama a její účinnost

Efficiency of advertising
Anotace:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá reklamou a její účinností. Snaží se sdělit základní principy fungování reklamy. Pozornost je věnována propagaci a komunikaci, které neodmyslitelně s reklamou souvisejí. Zjišťuje, jak funguje psychologie v reklamě, jaké jsou způsoby přesvědčování a které prvky reklamy ovlivňují spotřebitele. Práce vychází z odborné české i zahraniční literatury. V praktické části …více
Abstract:
Abstract / Abstrakt This bachelor work deals with advertisement and its effectivity.It tries to tell us the basic principles and function of advertisement. Attention is dedicated to promotion and comunication, which are inherently connected with advertisement.Also, it tries to find out how the psychology works in advertisement, what are common ways of persuading and which elements of advertisement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Anna Kočová
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní