Bc. Veronika Šoukalová

Bakalářská práce

Předpoklady cestovního ruchu Podleského vojvodství s důrazem na kulturní cestovní ruch

Tourism Potential of the Podlaskie Voivodeship with the Accent on Cultural Tourism
Anotace:
Tato bakalářská práce obsahuje stručnou obecnou charakteristiku polského Podleského vojvodství, nástin jeho historického vývoje a popis předpokladů cestovního ruchu regionu zejména v oblasti kulturního cestovního ruchu. V teoretické části je charakterizován kulturní cestovní ruch a jeho hlavní atraktivity z obecného hlediska. V empirické části jsou představeny nejvýznamnější lokality vybraného vojvodství …více
Abstract:
This bachelor thesis contains a brief general characteristic of the polish Podlaskie Voivodeship, an outline of its historical development and a description of regional tourism potentials, especially in the field of cultural tourism. The theoretical part describes characteristics of cultural tourism and its main attractions in general terms. The practical part presents the most important locations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. Piotr Paweł Pierścieniak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu