Bc. Veronika Šoukalová

Bachelor's thesis

Předpoklady cestovního ruchu Podleského vojvodství s důrazem na kulturní cestovní ruch

Tourism Potential of the Podlaskie Voivodeship with the Accent on Cultural Tourism
Abstract:
Tato bakalářská práce obsahuje stručnou obecnou charakteristiku polského Podleského vojvodství, nástin jeho historického vývoje a popis předpokladů cestovního ruchu regionu zejména v oblasti kulturního cestovního ruchu. V teoretické části je charakterizován kulturní cestovní ruch a jeho hlavní atraktivity z obecného hlediska. V empirické části jsou představeny nejvýznamnější lokality vybraného vojvodství …more
Abstract:
This bachelor thesis contains a brief general characteristic of the polish Podlaskie Voivodeship, an outline of its historical development and a description of regional tourism potentials, especially in the field of cultural tourism. The theoretical part describes characteristics of cultural tourism and its main attractions in general terms. The practical part presents the most important locations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Reader: Mgr. Piotr Paweł Pierścieniak

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta