Bc. Zuzana Palátová

Diplomová práce

Singing Pronunciation of English

Singing Pronunciation of English
Anotace:
Tato práce se zabývá českými poloprofesionálními mladými zpěváky a jejich výslovností angličtiny. Existuje spojení mezi dobrým hudebním sluchem a správnou výslovností. Proto si práce klade za cíl zjistit, zda jsou mladí čeští zpěváci, díky svým muzikálním schopnostem, schopní se lehce naučit správnou výslovnost, a dále se zlepšovat sami. Teoretická část se zabývá souvislostmi mezi akvizicí cizího jazyka …více
Abstract:
This thesis deals with Czech half-professional singers and their pronunciation of English. There is a link between good musical aptitude and good pronunciation, therefore the objective of this thesis has been to find out whether young Czech singers, given their musical abilities, can easily learn correct pronunciation and self-improve. In the theoretical section musical aptitude and second language …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: M.A. James Edward Thomas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta