Bc. Kristýna Kastenová

Bakalářská práce

Vliv volného času na sociálně patologické jevy u dětí a mladistvých

Influence of free time on social patologies on children and adolescents
Anotace:
Tato práce je zaměřena na zkoumání vlivu volného času na sociálně patologické jevy u dětí a mladistvých. Cílem práce je zjištění a popis stávající situace v oblasti toho, jakým způsobem děti a dospívající v České republice tráví volný čas, jak fungují české rodiny a jaké, respektive za jakých podmínek se vyskytuje rizikové chování u dětí a mladistvých. Dalším cílem této práce je snaha na základě uskutečněných …více
Abstract:
This work is focused on examining the impact of leisure time on socially pathological phenomena among children and adolescents. The purpose of the work is the detection and description of the current situation that concerns the manner in which children and adolescents in the Czech Republic spend their leisure time, how they work and what the Czech family does, respectively, under what conditions is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Věra Fišerová
  • Oponent: Mgr. Jitka Bartková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze